TANEC SE PSEM

Klub Tance se psem České republiky byl založen pod záštitou Kynologického Klubu AGILITY - BLANSKO v roce 1999. Byl to první oficielní Klub v ČR, zabývající se touto sportovní disciplínou. Tanec se psem pochází z Anglie. Jde o směs cviků poslušnosti v rytmu hudby. Kromě základních cviků se nabízí ještě celá řada dalších, jako je například obíhání psa okolo psovoda, couvání, přeskoky, otočky, podávání packy, úklona či oblíbený slalom. Vše záleží na fantazii psovoda a šikovnosti psa. Jelikož je Tanec se psem opravdu velice krásná podívaná, je možno se s ním setkat na nejrůznějších akcích.
Vystoupení - doprovodný program - předváděčky: Členové Klubu Agility - Blansko předvádí Tanec se psem na různých kulturních a sportovních akcích: dětské dny, tábory, jarmarky, plesy, firemní večírky, oslavy, různé výstavy, sportovní utkání, reklamní akce, hudební a teneční akce, atd.
Pokud něco podobného pořádáte a máte zájem o Tanec se psem, stačí nám napsat nebo zavolat.
Kontakt pro zajištění vystoupení: agilityblansko@seznam.cz , nebo mobil: 602 843 544

TANEC SE PSEM V TELEVIZI:
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/318291310020101/video/652538

Fotografie z předváděcí akce - Tanec se psem + Agility:
https://www.zonerama.com/DanielaJak/Album/7448576

Tanec se psem a soutěže
Rozhodčí hodnotí poslušnost a ochotu psa, jeho ladnost a pohyblivost. A samozřejmě preciznost a přesnost provedených cviků. Hodnotí se také celkový umělecký dojem a kostým psovoda.
TANEC SE PSEM JE PROSTĚ SHOW !
Trénink v Blansku:
Individuelní hodiny tréninku Tanec se psem, probíhají pod vedením instruktora. Po domluvě na: agilityblansko@seznam.cz.
Pro trénink Tance se psem je velice důležitý vztah mezi psovodem a jeho psem. Je třeba, aby tam fungovala vzájemná důvěra, dobrá ovladatelnost a poslušnost psa. Bez těchto faktorů se nácvik tance zvládá velice těžko. :-(
Poslušnost:
Důležitý je nácvik přivolání psa a také udržení jeho pozornosti na nás. Věnujte těmto dvěma bodům zvlášť velkou pozornost a za jeho plnění u pejska nešetřete chválou a nadšením. Pes by se měl co nejdříve naučit chůzi u levé i pravé nohy. Pro každou stranu se používá jiný povel. Co nejdříve pak trénujeme tuto chůzi i bez vodítka, pouze za pomoci pamlsku, nebo hračky v ruce.

Přeji vám hodně zábavy při tréninku i na soutěžích.
Hana Rajtšlégrová (rozhodčí pro Tanec se psem)